Hygiena

- v našom štúdiu si dávame veľmi záležať na prísnych hygienických podmienkach. Chceme chrániť Vás aj sami seba.

- spĺňame a prevyšujeme všetky hygienické požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

- nástroje dávame do jednorazových obalov a sterilizujeme, tak udržujeme ich sterilitu.

- používame výlučne prípravky určené na prácu v epidemiologicky závažných podmienkach.

- Všetky šperky, ihly a každý predmet, s ktorým prídete do kontaktu, je buď sterilný, alebo jednorazový a sterilný. 

- pri tetovaní a piercingu používame  sterilné rukavice.

- všetky povrchy na pracovisku čistíme po každom zákazníkovi. 

- máme oddelené koše na biologický odpad, ihly a ostatný odpad.

- umývadlo je priamo na pracovisku, cirkulácia vzduchu je zabezpečená, oddelený je hygienický a sterilizačný kút.